EUROPSKI ŠKOLSKI SPORTSKI DAN

Europski školski sportski dan® (ESSD) paneuropska je inicijativa čiji su glavni ciljevi promicanje sporta i tjelesne aktivnosti za poboljšanje zdravlja na međunarodnoj razini te uključivanje što većeg broja djece i mladih, škola i organizacija u programe tjelesne aktivnosti.
ESSD se organizira svake godine od 2015. godine, sa stalnim povećanjem broja zemalja sudionica i učenika, dopirući do više od 3 milijuna djece u više od 9000 škola u 41 zemlji na 4 kontinenta u 2021. godini.
Udruga KINEZIS kao koordinator projekta za Bosnu i Hercegovini ima cilj poticati nastavnike TZK na svim razinama obrazovanja na uključivanje u obilježavanje  "Europskog školskog sportskog dana" kroz organizaciju školskih sportskih natjecanja. Europski školski sportski dan se tradicionalno obilježava zadnji petak u devetom mjesecu. Nastavnici i profesori mogu svoju školu prijaviti popunjavanjem obrasca: https://www.essd.eu/hr/registration-15/
Nakon registracije nastavnici u svojim školama praktično obilježavaju ESSD kroz organizaciju sportskih natjecanja i radionica u svojoj školi. Po završetku natjecanja nastavnici trebaju popuniti obrazac o broju djece koja su sudjelovala u realiziranim aktivnostima nakon čega će dobiti certifikat o sudjelovanju i pridružiti se ovoj globalnoj inicijativi.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće članovi naše udruge stoje na raspolaganju na kontakt broju: 063 548 958 ili na mail: info@kinezis.ba.