O NAMA

 

Pristup Udruge „Zdrav život – Kinezis“ je interdisciplinaran i s čvrstim osloncem na KRETANJU kao nezamjenjivom fenomenu i urođenoj ljudskoj potrebi. Zbog toga su projekti koje Udruga vodi zasnovani na promicanju zdravog stila života i važnosti tjelesnog vježbanja na području Hercegovine. Udruga se vodi načelom kako je društvena odgovornost svakog pojedinca kreirati kvalitetniju sredinu u kojoj živi. Misija Udruge realizira se kroz pokretanje raznih projekata i suradnju sa sličnim udrugama.

Tim kinezis čine:

Predsjednik udruge:
prof.dr.scFranjo Lovrić
 
Potpredsjednik:
Marin Musa
 
Tajnik:
Ivan Skaramuca
 
Članica Upravnog odbora Ana Lovrić, magistra psihologije

Članica Upravnog odbora Iva Ćorić, magistra fizioterapije

 

Udruga "Zdrav život - KINEZIS" punopravan je član domaćih i međunarodnih organizacija iz različitih područja kineziologije i srodnih joj znanosti.

https://www.isca.org/

Međunarodna udruga za sport i kulturu (ISCA) nevladina je i neprofitna krovna udruga koja osnažuje organizacije uključene u promociju i razvoj tjelesne aktivnosti, počevši udruga članica, kako bi se što više ljudi aktiviralo i uživalo u svom ljudskom pravu na kretanje.

https://eupea.com/

EUPEA je neprofitna i nevladina strukovna organizacija nacionalnih udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. 

EUPEA promiče TZK i školski sport u Europi radeći s odgovarajućim vladinim i nevladinim organizacijama kao i  stručnjacima i profesionalcima iz područja kineziologije i srodnih joj znanosti.

Atletski savez Bosne i Hercegovine

https://asbih.org/

https://asfbih.ba/

Atletski savez Federacije Bosne i Hercegovine