O NAMA

 

Pristup Udruge „Zdrav život – Kinezis“ je interdisciplinaran i s čvrstim osloncem na KRETANJU kao nezamjenjivom fenomenu i urođenoj ljudskoj potrebi. Zbog toga su projekti koje Udruga vodi zasnovani na promicanju zdravog stila života i važnosti tjelesnog vježbanja na području Hercegovine. Udruga se vodi načelom kako je društvena odgovornost svakog pojedinca kreirati kvalitetniju sredinu u kojoj živi. Misija Udruge realizira se kroz pokretanje raznih projekata i suradnju sa sličnim udrugama.

Tim kinezis čine:

Predsjednik udruge:
prof.dr.scFranjo Lovrić
 
Potpredsjednik:
Marin Musa
 
Tajnik:
Ivan Skaramuca
 
Članica Upravnog odbora Ana Lovrić, magistra psihologije

Članica Upravnog odbora Iva Ćorić, magistra fizioterapije