Slide

Slide
Uplate

Uplate

Kotizacija za Humanitarnu utrku 4K – 20 BAM (10€)

Službena majica

Startni broj

Okrepa

Vaša prijava postat će pravovaljana nakon uplate kotizacije.


Payments via PayPal
PAYMENTS FROM BIH:
Zdrav život – Kinezis
Bare 5,
88260 Čitluk
Unicredit Bank
Broj računa: 3381202253835946

PAYMENTS FROM ABROAD
Zdrav život – Kinezis
Bare 5,
88260 Čitluk
Unicredit Bank
IBAN : BA393381204853836362 ; SWIFT: UNCRBA 22

Slide