Prijava Mostar HALFMARATHON 2019.

Prijava Mostar HALFMARATHON 2019.

Mostar Half Marathon 2019 APPLICATION


Mostar HALFMARATHON

Svi se natjecatelji sudjeluju u natjecanju na vlastitu odgovornost. / All contestants run half marathon at their own risk.
Slažem se / I agree


*Kada popunite elektronsku prijavu na e-mail ćete dobiti potvrdu sa linkom na kojem imate upute za plaćanje kotizacije.
Nakon uplate postajete sudionikom Mostar Half marathona 2019.

*After you submit this application you will recive  an e-mail with instructions for paying the registration fee.
You will become a participant in Mostar Half Marathon 2019 after your payment.