Slide

Slide

Author: nikola

SUCESSFUL APPLICATION

SUCESSFUL APPLICATION

Zahvaljujemo se na Vašoj prijavi.  Vaša prijava postati će pravovaljana uplatom kotizacije za natjecanje.


Thank you for applying for Mostar Half Marathon Your application will become legitimate with the payment of the registration fee.


PARTICIPATION FEE

01.01.2021.–01.03.2021. –  40BAM (21EUR)


Payments via PayPal

PAYMENTS FROM BIH:
Zdrav život – Kinezis
Bare 5,
88260 Čitluk
Unicredit Bank
Broj računa: 3381202253835946

PAYMENTS FROM ABROAD
Zdrav život – Kinezis
Bare 5,
88260 Čitluk
Unicredit Bank
IBAN : BA393381204853836362 ; SWIFT: UNCRBA 22

Find more details on link http://kinezis.ba/payments-2/

Kids Run 2021

Kids Run 2021

Kids Run

Kids Run 2021 - drugirok

Start:

20.03.2020. at 12:00h – shopping center Mepas Mall

Dužina: 1 km

Kategorije:

Predškolski uzrast

Prvi I drugi razred osnovne škole

Treći I četvrti razred osnovne škole

Peti i šesti razred osnovne škole

Participation Fee: FREE

Za svu djecu organizator je osigurao startne brojeve i finišersku medalju.

Slide